• ŠLAUF advokátní kancelář
  snadná cesta k právnímu poradenství
 • Poskytování právních služeb
  v českém a anglickém jazyce
 • Komplexní právní servis
  pro rozvoj vašeho podnikání a pro ochranu vašich soukromých zájmů

ŠLAUF ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ


Naše kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru platného práva. Kromě obecné agendy a soudního řízení řešíme pro klienty zejména převody nemovitostí spolu s poskytováním právního poradenství při řešení financování těchto transakcí, přípravu nebo revizi smluvních dokumentů, vymáhání pohledávek fyzických a právnických osob.

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

 1. Soudní řízení a pohledávky

  Zastupování v soudním a rozhodčím řízení.

  Analýza možných řešení sporu, souvisejících rizik, návrh vhodných alternativ postupu.

  Příprava procesních dokumentů, zejména žalob a vyjádření.

  Zastupování klienta ve všech stupních řízení, včetně řízení exekučního.

  Správa a vymáhání pohledávek.

 2. Nemovitosti

  Právní prověrky nemovitostí při koupi a zajištění smluvní dokumentace. Pomoc při prodeji Vašeho majetku.

  Formování vlastnických struktur při nabývání nemovitostí.

  Poradenství při financování transakcí, akvizicích, výstavbě a správě nemovitostí.

  Poradenství při stavebních sporech vzniklých ze smluv o dílo.

 3. Obchodní právo, společnosti

  Poskytování právních služeb, které Vám pomohou zajistit a prosadit Vaše zájmy v podnikatelské činnosti a připraví Vám tak bezpečné právní zázemí pro jejich další rozvoj.

  Poradenství při volbě vhodné právní formy společnosti.

  Zajištění založení společností a realizace změn v rámci existujících společností.

  Úprava vzájemných vztahů mezi společníky nebo akcionáři ohledně účasti na společnosti.

  Převody podílů nebo akcií.

  Jmenování nebo odvolání statutárních orgánů ve společnostech.

  Vyhotovení nebo revize všech typů obchodních smluv.

 4. Občanské právo

  Právní služby všech oblastech soukromého života: od běžných záležitostí v oblasti rodinného práva, soukromých investic, odpovědnosti za škodu až po dědické řízení.

  Sepsání a připomínkování smluv.

  Příprava stanovisek a doporučení.

 5. Smluvní záležitosti

  Vyhotovení, revize, úpravy a doporučení týkající se smluvní dokumentace.

 6. Insolvenční právo

  Zastupování věřitelů i dlužníků.